Chào mừng bạn đến với trang web của chúng tôi. Trước khi tiếp tục sử dụng trang web, vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản và điều kiện sau đây:

1. Chấp Nhận Điều Khoản:

  • Việc sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các điều khoản và điều kiện của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, bạn không được tiếp tục sử dụng trang web.

2. Sử Dụng Trang Web:

  • Bạn đồng ý sử dụng trang web này chỉ cho mục đích hợp pháp và theo các điều khoản và điều kiện của chúng tôi.
  • Bạn cam kết không sử dụng trang web để thực hiện bất kỳ hành động nào vi phạm pháp luật hoặc xâm phạm quyền riêng tư hoặc quyền sở hữu trí tuệ của người khác.

3. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ:

  • Mọi nội dung trên trang web này, bao gồm văn bản, hình ảnh, video và biểu đồ, đều thuộc quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi hoặc các bên thứ ba liên kết. Việc sao chép, phân phối hoặc sử dụng nội dung này mà không có sự đồng ý của chúng tôi là vi phạm luật bản quyền.

4. Thay Đổi Trang Web:

  • Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc ngưng hoạt động trang web này mà không cần thông báo trước. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc thay đổi hoặc ngưng hoạt động trang web.

5. Miễn Trừ Trách Nhiệm:

  • Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn vào thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên hoặc đặc biệt.

6. Thay Đổi Điều Khoản:

  • Chúng tôi có thể cập nhật hoặc thay đổi điều khoản và điều kiện này mà không cần thông báo trước. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi các thay đổi được áp dụng đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các điều khoản mới.

Liên Hệ: Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến ​​nào về điều khoản và điều kiện này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ được cung cấp trên trang Liên Hệ của chúng tôi.

Chân thành cảm ơn bạn đã đọc và hiểu rõ các điều khoản và điều kiện của chúng tôi.