Tag Archives: trung tâm y học tái tạo

Shizen Nami – dự án đón đầu xu hướng du lịch y tế.

Trung tâm y học tái tạo AAA Intelligent Health

Thị trường Đà Nẵng vừa xuất hiện dự án căn hộ tích hợp trung tâm y học tái tạo mang tên “Shizen Nami”. Tập đoàn phát triển BĐS Gotec Land đã bắt tay với các đối tác quốc tế trong lĩnh vực y học tái tạo và y học chính xác là StemCells 21 (Thái Lan) và TruDiagnostic (Mỹ), để phát triển trung tâm y học tái tạo ngay bên trong dự án rộng 2000m2 với tổng mức đầu tư 20 triệu USD.