Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chính sách bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi.

1. Thông Tin Thu Thập:

  • Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn điền vào biểu mẫu trên trang web hoặc tương tác với chúng tôi qua email.
  • Thông tin cá nhân có thể bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại và các thông tin khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi.

2. Mục Đích Sử Dụng Thông Tin:

  • Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để liên lạc với bạn, cung cấp thông tin về dự án và phản hồi lại các yêu cầu hoặc câu hỏi của bạn.
  • Thông tin của bạn cũng có thể được sử dụng để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi.

3. Bảo Mật Thông Tin:

  • Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và không chia sẻ thông tin này với bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn.
  • Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật phù hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi mất mát, lạm dụng hoặc truy cập trái phép.

4. Cookie:

  • Trang web của chúng tôi có thể sử dụng cookie để thu thập thông tin về cách bạn truy cập và sử dụng trang web. Bạn có thể điều chỉnh cài đặt cookie trên trình duyệt của mình để từ chối các cookie hoặc cảnh báo khi cookie được gửi.

5. Liên Kết Đến Trang Web Bên Ngoài:

  • Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web bên ngoài không được quản lý bởi chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính xác của các trang web bên ngoài này.

6. Thay Đổi Chính Sách Bảo Mật:

  • Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật này theo nhu cầu và mà không cần thông báo trước. Việc tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi sau khi các thay đổi được áp dụng đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các điều khoản mới.

Liên Hệ: Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến ​​nào về chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ được cung cấp trên trang Liên Hệ của chúng tôi.

Chân thành cảm ơn bạn đã đọc và hiểu rõ các điều khoản trong chính sách bảo mật của chúng tôi.